Bezig met laden...
Volken de Vlas | 11 oktober 2016

House of Design start in september met het project ‘We gaan het meemaken’. We onderzoeken de mogelijkheden van lokale gewassen, materialen, kennis, talent en vraag, om te komen tot lokale duurzame productieketens voor de regio. Gerard de Hoop, Simone Larabi (Studio Tjeerd Veenhoven, Melle Koot en Paul Bloemers en ondergetekende mogen ook meedoen. Top.

Aan de slag in de Marne, met nieuwe producten, nieuwe ketens.

In de regio is veel materiaal, kennis en talent aanwezig. Is het wel nodig dat we zo veel importeren? Kunnen we de grondstoffen niet zelf verbouwen? Kunnen we de materialen en producten niet zelf maken? Met mensen die nog weten hoe je dat vroeger deed én met hen die kunnen spelen met het nieuwe digitale gereedschap. Dan kunnen we in de regio blijven wonen en werken met materialen waarmee we onze huizen, bedrijven en scholen kunnen inrichten. En wanneer we de spullen niet meer nodig hebben, kunnen ze worden hergebruikt of weer de grond in.