Diggels

Het afgelopen jaar deed ik vanuit de studio in samenwerking met de innovatieve betonproducent Evolve onderzoek naar de ontwikkeling van duurzaam streekeigen terrazzo: Diggels. Het woord ‘diggels’ is Gronings en Fries voor scherven aardewerk of glas.

Gelijktijdig met dit onderzoek deed collega Gerard de Hoop onderzoek naar de ontwikkeling van duurzaam beton onder de naam Piton.

Vanuit (o.a) onze gedeelde interesse voor duurzame en circulaire materiaalontwikkeling zijn we een meer structurele samenwerking begonnen onder de naam Studio Volop.

De resultaten (veel foto’s) van de onderzoeken Diggels en Piton zijn te vinden op deze site.