Steentijd

Vanuit Studio Volop heb ik in opdracht van House of Design voor Provincie Groningen dit kunstwerk met de titel ‘Steentijd’ ontworpen. Het staat langs de N361 ter hoogte van Mensingeweer / Eenrum.
“In één enkel beeld worden twee belangrijke tijdvakken uit de geschiedenis van Groningen weergegeven: de Middeleeuwen en de Industriële revolutie. Beide tijdvakken zijn erg belangrijk geweest in de ontwikkeling en welvaart van Groningen, waarbij een prominente rol is weggelegd voor een typisch Groninger grondstof: klei.”

Meer informatie is te lezen op Studio Volop.

Details:

Materiaal: Groninger Handvorm, vroeg 19e eeuw.
Techniek: Traditioneel metselwerk.
Lichtontwerp: Lichtpunt Groningen.