N361 – Van stad tot wad

Ik ben door House of Design gevraagd mee te werken aan de ontwikkeling van de vormgeving voor drie deelprojecten aan en rond de N361 tussen Groningen en Leens. Mijn focus zal komen te liggen op de rotonde ter hoogte van Mensingeweer.

Tekst House of Design:
“We pakken dit op met de ontwerpers die betrokken zijn bij de Lokale Maakplaats. De provincie ziet graag de visie van de Lokale Maakplaats terug in de keuze voor het materiaal, de werkwijze en het beeld. Daarbij moet het werk representatief zijn voor het erfgoed van toen en nu en een doorkijkje geven naar wat komen gaat. Voor de esthetische elementen wordt gekeken naar het Groninger (historisch) landschap en de kunstkring De Ploeg.”

Waar speelt het zich af
De weg N361 van de stad Groningen naar Leens. Het project bestaat uit drie deelprojecten:
1. Dorpen Winsum, Adorp en Sauwerd.
2. Fietsroute Plus Groningen – Winsum
3. Rotondes Mensingeweer, Wehe den Hoorn Leens

Aandeel House of Design
House of Design is hoofdaannemer en bepaalt de grote lijnen en kaders voor de verschillende ontwerpen. We betrekken bewoners en dorpsbelangen bij de keuzes en eventuele uitvoering.

(tekst: House of Design, foto Janna Bathoorn)